سیستم پرداخت اینترنتی بانک گردشگری
تمدید کارت مجازی
مشتری گرامی، تمدید کارت مجازی فقط با استفاده از کارتی امکان پذیر می باشد که در ابتدا کارت مجازی توسط آن خریداری شده است.
اطلاعات کارت
شماره کارت (PAN) : توضیحات بیشتر - - - -
صفحه ‌کلید امن
     
     
     
TAB   DEL
پاک کردن اطلاعات

توضیحات بیشتر
رمز دوم (PIN2) : توضیحات بیشتر  
کد اعتبارسنجی دوم (CVV2) : توضیحات بیشتر  
تاریخ انقضای کارت: ماه  
دو رقم سمت راست
سال انقضاء درج شده
بر روی کارت
  سال   توضیحات بیشتر
 
 
 
اطلاعات درخواستی جهت تمدید کارت مجازی
شماره کارت مجازی :   
مبلغ :
 ریال 
 مدت تمدید اعتبار :  ماه
پست الكترونیكی :